Walijski - angielski


Lista słów:

cadarnhaol - affirmative
fforddio - afford
ar ôl, wedi - after
wedi hynny - after that
pnawn - afternoon
wedyn - afterwards
eto - again
erbyn, yn erbyn - against
oes, oed, oes, cyfnod, cyfnod - age
heneiddiol - ageing
asiantaeth - agency
asiant - agent
corddi, cynhyrfu - agitate
cyffro - agitation
ingoedd - agonies
cyfateb, cytuno, cydsynio - agree
cytundeb - agreement
amaethyddol - agricultural
amaethyddiaeth - agriculture
aed - aid
anelu - aim
anelu at - aim at
anelu at, anelu am - aim for
yn ddiamcan - aimlessly
cloc larwm - alarm clock
estron - alien
cyfan, cwbl - all
o'r gorau - all right
yn y ffasiwn - all the rage
bob cam - all the way
hyn oll - all this
caniatáu, gadael - allow
aloi - alloy
bron, bron, ymron - almost
cryn ddeg - almost ten
eisoes - already
hefyd, heyfd - also
bob yn ail - alternate
bob yn ail - alternately
wastad, bob amser - always
ambiwlans - ambulance
americanwr - American
ymhlith, ymysg - amongst
yn eu plith - amongst them
masw - amusing
dadansoddiad - analysis
angor - anchor
hen, cynoeswr - ancient
a, ac - and
ac ati - and so on
ac eto - and then
angel - angel
gwy^n - anger
crac, blin, dig, milain - angry
gwewyr - anguish
anifail, mil - animal
cyhoeddi - announce
cyhoeddiad - announcement
cythruddo - annoy
ateb - answer
anthem - anthem
llynges, llynges - anvy
gofal, pryder - anxiety
pryderus - anxious
mwyach - any more
unrhywun - anyone
dim, unrhywbeth - anything
ta beth, beth bynnag - anyway
epa, simach - ape
ymddiheuro - apologise


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.