Turecki - angielski


Lista słów:

ima etmek anýţtýrmak - allude to
çekmek cezbetmek - allure
müttefik - ally
herţeye gücü yeten - almighty
sadaka - alms
yukarýda - aloft
kilise mihrabý - altar
bununla_birlikte, gerçi - although
karýţtýrmak bileţtirmek - amalgamate
yýđmak toplamak - amass
kehribar - amber
belirsiz iki anlamlý - ambiguous
pusu(da beklemek) - ambush
hoţ tatlý - amiable
dostça dostane - amicable
eksik yanlýţ bozuk - amiss
cephane mühimmat - ammunition
genel af - amnesty
geniţ bol - ample
kesmek - amputate
týlsým nazarlýk - amulet
eđlendirmek güldürmek - amuse
kýyas benzerlik - analogy
ata dede - ancestor
çapa gemi demiri(atmak) - anchor
balýk tutmak, açý köţe - angle
den dolayý kýzmýţ - angry at
e gücenmiţ - angry with
ýzdýrap keder - anguish
düţmanlýk - animosity
ayak bileđi - ankle
ekleme katma ilhak - annex
yok etmek - annihilate
çýkma dipnot - annotation
kýzdýrmak taciz etmek - annoy
yürürlükten kaldýrmak - annul
karýnca - ant
ilahi milli marţ - anthem
önceden görmek sezmek bekleme - anticipate
geyik boynuzu - antler
her nasýlsa her halde - anyhow
den baţka - apart from
hissiz ilgisiz - apathetic
aralýk delik açýk - aperture
zirve tepe - apex
her biri, beher - apiece
inme felç - apoplexy
dininden dönme - apostasy
havari misyoner - apostle
açýk belli görünen - apparent
yalvarma baţvurma temyiz - appeal
görünmek meydana çýkmak - appear
yatýţtýrmak hafifletmek - appease
alkýţ - applause
cihaz - appliance
istekli - applicant
paylaţtýrmak - apportion
takdir etmek kýymetini anlama - appreciate
yakalamak tutuklamak anlamak - apprehend
çabuk kavrayan korkan - apprehensive
çýrak stajyer - apprentice
uygun münasip tahsis ayýrma - appropriate
beđenme uygun görme - approval
önlük - apron
uygun yerinde - apt
yetenek eđilim - aptitude
keyfi - arbitrary
kemer tak, cilveli açýkgöz - arch
eskimiţ eski - archaic
okçu - archer


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.