Szkocki - angielski


Lista słów:

a dh'ŕite - anywhere (motion)
abstol (m) - apostle
ubhal (m) - apple
glac - apprehend / catch / secure
Giblean (m) - April
tasglann (f) - archive
duilichead duilicheadas (m) - arduousness
tha - are / am / is
gŕirdean (m) - arm
achlais (f) - armpit
arm (m) - army
mun cuairt - around
mu - around / about / concerning
mu thimcheall - aroundabout
thŕinig (past-tense) thig - arrived / came / ermerged
saghead (f) - arrow
abair gu soilleir - articulate
mar - as / like
dćreadh - ascending / climbing
faighnich (de) - ask / enquire (of)
aig - at
ri / ris - at / against
idir - at all
dachaigheil (a) - at home
aig an tigh - at the house
an-drŕsda - at the moment / just now
aca - at them
fritheil / frithealadh (air) - attend / wait (on)
faiceallach - attentive
ladarnas (m) - audacity / impudence
luchd-čisd - audience (assembly)
Lůnastal (m) - August
antaidh (f) - aunt
urrainn (f) - author
foghar (m) - autumn
cuibheas (m) - average / enough / moderation
cuibheaeachd (f) - average / mean
leanabh (m) - baby
ais (adv) - back / fro / ago
cůl (m) - back side
dona - bad
droch - bad (used before noun)
baga (m) - bag
fuin - bake / knead
fuineadair (m) - baker / kneader
banca (m) - bank
bruach (f) - bank (of river)
fčis (f) - banquet / feast
bearradair - barber
bŕrd (m) - bard / poet
bargan (m) - bargain
barganaiche (m) - bargainer
comhartaich - bark
sabhal (m) - barn
basgaid (f) - basket
trŕigh (f) - beach
gob (m) - beak / bill
beir - bear (give birth to)
brčagha - beautiful / fine / splendid
bĆidhchead (m) - beauty
a chionn 's gu, seach 's - because
a chionn - because of
leabaidh (f) - bed
seillean (m) - bee
leann (m) - beer / ale
roimh, mun / mum, mus - before
roimh lŕimh - before-hand
mu coinneamh - before / opposite
roimhe - before / previously
tĆisich - begin commence start


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.