Język odżibwe - angielski


Lista słów:

iniwidig (sf), |iniwadig (sf)(NE) - 0' (?) for (vii)n|
niwidig (sf) - 0' (?) for (vii)V|
inig (sf) - 0' (cnj) for (vii)d|
inig (sf) - 0' (cnj) for (vii)n|
nig (sf) - 0' (cnj) for (vii)V|
inigwen` (sf)(alt), |inigwenh (sf) - 0' (cnj)(?) for (vii)d|
inigwenh (sf), |inigwen` (sf)(alt) - 0' (cnj)(?) for (vii)n|
nigwenh (sf), |nigwen` (sf)(alt) - 0' (cnj)(?) for (vii)V|
inigiban (sf), |inigiba (sf)(alt) - 0' (cnj)(prt) for (vii)d|
inigiba (sf)(alt), |inigiban (sf) - 0' (cnj)(prt) for (vii)n|
nigiban (sf), |nigiba (sf)(alt) - 0' (cnj)(prt) for (vii)V|
inigobane (sf)(alt), |inigobanen (sf) - 0' (cnj)(prt)(?) for (vii)d|
inigobanen (sf), |inigobane (sf)(alt) - 0' (cnj)(prt)(?) for (vii)n|
nigobanen (sf), |nigobane (sf)(alt) - 0' (cnj)(prt)(?) for (vii)V|
iniwiba (sf)(alt), |iniwiban (sf) - 0' (prt) for (vii)d|
iniwaba (sf)(NE)(alt), |iniwiba (sf)(alt) - 0' (prt) for (vii)n|
niba (sf)(alt), |niban (sf) - 0' (prt) for (vii)V|
inigoban (sf), |inigoban (sf)(NE) - 0' (prt)(?) for (vii)d|
inigoban (sf), |inigoban (sf)(NE) - 0' (prt)(?) for (vii)n|
nigoban (sf), |nigoba (sf)(alt) - 0' (prt)(?) for (vii)V|
iniwan (sf) - 0' p for (vii)d|
iniwan (sf) - 0' p for (vii)n|
niwan (sf) - 0' p for (vii)V|
iniwidigenan (sf), |iniwadigenan (sf)(NE) - 0' p(?) for (vii)d|
iniwidigenan (sf), |iniwadigenan (sf)(NE) - 0' p(?) for (vii)n|
niwidigenan (sf) - 0' p(?) for (vii)V|
inig (sf) - 0' p(cnj) for (vii)d|
inig (sf) - 0' p(cnj) for (vii)n|
nig (sf) - 0' p(cnj) for (vii)V|
inigwenh (sf), |inigwen` (sf)(alt) - 0' p(cnj)(?) for (vii)d|
inigwenh (sf), |inigwen` (sf)(alt) - 0' p(cnj)(?) for (vii)n|
nigwenh (sf), |nigwen` (sf)(alt) - 0' p(cnj)(?) for (vii)V|
inigiba (sf)(alt), |inigiban (sf) - 0' p(cnj)(prt) for (vii)d|
inigiba (sf)(alt), |inigiban (sf) - 0' p(cnj)(prt) for (vii)n|
nigiba (sf)(alt), |nigiban (sf) - 0' p(cnj)(prt) for (vii)V|
inigobane (sf)(alt) § - 0' p(cnj)(prt)(?) for (vii)d|
inigobanen (sf) § - 0' p(cnj)(prt)(?) for (vii)n|
nigobane (sf)(alt) § - 0' p(cnj)(prt)(?) for (vii)V|
iniwabaniin (sf)(NE), |iniwibaniin (sf) - 0' p(prt) for (vii)d|
iniwibaniin (sf), |iniwabaniin (sf)(NE) - 0' p(prt) for (vii)n|
nibaniin (sf) - 0' p(prt) for (vii)V|
inigobaniin (sf)(NE), |inigobaniin (sf) - 0' p(prt)(?) for (vii)d|
inigobaniin (sf)(NE), |inigobaniin (sf) - 0' p(prt)(?) for (vii)n|
nigobaniin (sf) - 0' p(prt)(?) for (vii)V|
[none] - 0 for (vii)d|
[none] - 0 for (vii)n|
[none] - 0 for (vii)V|
n (sf) - 0 for (vii)V|n
adig (sf) - 0 (?) for (vii)d|
adig (sf) - 0 (?) for (vii)n|
dig (sf) - 0 (?) for (vii)V|
k (sf) - 0 (cnj) for (vii)d| > ř|
g (sf) - 0 (cnj) for (vii)n|
g (sf) - 0 (cnj) for (vii)V|
ogwen` (sf)(alt), |ogwenh (sf) - 0 (cnj)(?) for (vii)d|
ogwen` (sf)(alt), |ogwenh (sf) - 0 (cnj)(?) for (vii)n|
gwen` (sf)(alt), |gwenh (sf) - 0 (cnj)(?) for (vii)V|
giba (sf)(alt) § - 0 (cnj)(prt) for (vii)d| > ř|
giban (sf), |giba (sf)(alt) - 0 (cnj)(prt) for (vii)n|
giba (sf)(alt), |giban (sf) - 0 (cnj)(prt) for (vii)V|
ogobane (sf)(alt), |ogobanen (sf) - 0 (cnj)(prt)(?) for (vii)d|
ogobanen (sf), |ogobane (sf)(alt) - 0 (cnj)(prt)(?) for (vii)n|
gobanen (sf), |gobane (sf)(alt) - 0 (cnj)(prt)(?) for (vii)V|
aban (sf), |aba (sf)(alt) - 0 (prt) for (vii)d|
aban (sf), |aba (sf)(alt) - 0 (prt) for (vii)n|
ba (sf)(alt), |ban (sf) - 0 (prt) for (vii)V|
ogoban (sf), |ogoba (sf)(alt) - 0 (prt)(?) for (vii)d|
ogoban (sf), |ogoba (sf)(alt) - 0 (prt)(?) for (vii)n|
goba (sf)(alt), |goban (sf) - 0 (prt)(?) for (vii)V|
an (sf) - 0 ?p for (pr)C|


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.