Naskapi - angielski


Lista słów:

kichaahtaawaaihtim (vti) - alert: he/she is ~
misiwaa (p) - all
nuutim (p) - all of smth.
awaasich-suunaayaaw (ni) - allowance: family ~
such (p) - along the edge
yaayaapisch (p) - along the edge of the rock
yaayaaw (p) - along the edge of the shore
chich (p) - along with
miihchaatuw (vai-i) - alot: there is ~
saas (p) - already
aaisaach (p) - although
kaachaay (p) - always
nituchikin (ni) - amulet
muchaahaaw (vta) - amuse him/her: he/she ~s
miywaatimuun (ni) - amusement
uwiitaaihtaakusuw (vai-i) - amusing person
miywaaihtaakun (vii) - amusing: it is ~
chiistaaikin (ni) - an awl
punisinaapaasuunaayaapiiy (ni) - anchor chain
aaku (p) - and
suuhchichiswaasuw (vai-i) - angry: he/she is very ~
piswaaw (vta) - animal): it ~s
upiskuukunaan (nid) - ankle joint: his/her ~
aaskin (na) - antler
suupwaachiiun (ni) - any liquid which is rubbed on
iyaapich (p) - anyway
paahpaaikw (p r) - apiece
maayaasinim (vti) - apparition: he/s sees a ~
isinaakusuw (vai-i) - appear so: he/she ~s
isinaakun (vii) - appear so: it ~s
aaihimiihtaaw (vai) - applies himself/herself
piskutimuuhtaaw (vai+o) - apply it in lumps: he/she ~s
paaikunisch (p) - arm-length: one ~
naaunisch (p) - arm-lengths: four ~
miihchaatunisch (p) - arm-lengths: many ~
naaunischaayaaw (vii) - arm-lengths: there are four ~
miihchaatunischaayaaw (vii) - arm-lengths: there are many ~
nistunischaayaaw (vii) - arm-lengths: there are three ~
niisunischaayaaw (vii) - arm-lengths: there are two ~
nistunisch (p) - arm-lengths: three ~
niisunisch (p) - arm-lengths: two ~
uchimaaw-taahtipuwaakin (ni) - armchair
waakaahkunaaun (ni) - around ankle and calf
naahaawaapiihchaanaaw (vta) - arrange it (an.
naaustaaw (vai) - arrange things: he/s ~s
umiihkwaayaapiiy (nid) - artery: his/her ~
aaskw aakaa (p) - as if not
kuuhpaanaaw (na) - assistant
uchimaas (na d) - assistant manager
aatuwiiy (p), aatimikw (p) - at least
mimaan (p) - at several points
aanaahch (p), aanaahch (p) - at the bottom
aaniskuwaaw (vii) - attached on: it is ~
aaniskuuhtin (vii), aaniskuusin (vai) - attached: it is ~
kaaiyimit (nap) - attorney
suwaaihtaakusuw (vai-i) - attractive: he/she is ~
utaapaan (ni) - automobile
utaapaan-pimiiy (ni) - automobile fuel
tikwaachin (vii) - autumn: it is ~
aaspuunisiiw (vai) - avaricious: he/she is ~
chiiskwaahusuw (vai-u) - awake confused: he/she ~s
pisimin - awl
akitaaskwaaskw (ni) - axe handle
awaas (na) - baby
kinuwaasaaw (vai) - baby-sits: he/she ~
nischis (na d) - baby goose
awaas-aahchikuyaan (na) - baby wrapping
uschiwaas (na) - baby: new ~
aatimaachipiskun (p) - back of smth: at the ~
aatimaachipiskun (p) - back of smth: on the ~


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.