Angielski - włoski


Lista słów:

abhorrer - colui che aborrisce[Noun]
abhorring - aborrendo[Verb]
abhors - aborrisce[Verb]
abidance - osservanza
abide - restare[Verb]
abide - tenere fede a
abide - attenersi a, rimanere fidele a[Verb]
abided - attenuto[Verb]
abided - rimasto fidele a[Verb]
abider - colui che persevera[Noun]
abides - si attiene[Verb]
abides - rimane fidele a[Adjective]
abiding - persistente
abidingly - pertinacemente[Adverb]
abiogenesis - abiogenesi
abiogenetic - abiogenetico
abiogenetical - abiogenetico[Adjective]
abiogenetically - abiogeneticamente[Adverb]
abiogenist - abiogenetista[Noun]
abiological - abiologico
abiologically - abiologicamente
abiotic - abiotico
abiotically - abioticamente
abject - spregevole
abjection - abiezione
abjections - abioezioni
abjectly - in modo abietto
abjectness - abiettitudine
abjuration - abiura
abjure - abiurare
abjured - abiurato
abjurer - abiuratore[Noun]
abjures - abiura
abjuring - abiurando[Verb]
ablate - asportare[Verb]
ablated - asportato[Adjective]
ablates - asporta[Verb]
ablating - asportando[Verb]
ablation - ablazione
ablative - ablativo
ablatively - ablativamente[Adverb]
ablaut - armonia vocalica[Noun]
ablaut - apofonia[Noun]
ablaze - splendente
ablaze - in fiame[Adjective]
able - abile
able - capace
able - sperto[Adjective]
abloom - in fiore
abluted - lavatosi[Adjective]
ablution - abluzione
ablutions - abluzioni
ably - abilmente
abnegate - negarsi
abnegates - abnega[Verb]
abnegation - abnegazione
abnegator - abnegatore[Noun]
abnormal - anormale
abnormalities - anomalie
abnormality - anomalia
abnormalize - annormalizzare[Verb]
abnormalizes - annormalizza[Verb]
abnormally - in modo normale
abnormally - in momo anormale
abnormally - in modo anormale[Adverb]
aboard - a bordo
abode - residenza
abode - abitazione, dimora[Noun]
abodes - residenze
abodes - abitazioni, dimore[Noun]


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.