Angielski - włoski


Lista słów:

abbots - abati
abbreviate - abbreviare
abbreviated - abbreviato m. abbreviata f.
abbreviates - abbrevia[Verb]
abbreviating - abbreviando
abbreviation - abbreviazione
abbreviations - abbreviazioni
abbreviator - abbreviatore
abdicable - abdicabile[Adjective]
abdicate - abdicare
abdicated - abdicato
abdication - abdicazione
abdicator - abdicatore[Noun]
abdomen - addome
abdomens - addomi
abdominal - addominale
abdominally - addominalmente
abduce - addurre
abduced - addotto
abducens - adducente
abducent - abduttore[Adjective]
abducentes - adducenti[Noun]
abducing - adducente[Noun]
abduct - sequestrare
abduct - rapire[Verb]
abducted - sequestrato
abducted - rapito/a/i/e[Adjective]
abducting - asportando[Verb]
abduction - sequestro
abductions - sequestri
abductor - sequestratore
abductor - rapitore[Noun]
abductors - adduttori
abductors - rapitori[Adjective]
abducts - adduce[Verb]
abducts - rapisce[Adjective]
abducts - rapisce[Verb]
abeam - per traverso[Adverb]
abecedarian - abbecedario
abed - a letto
aberrance - aberranza[Noun]
aberrancy - aberrazione
aberrant - aberrante
aberrantly - anormalmente[Adverb]
aberrate - aberrare[Verb]
aberrated - deviato[Adverb]
aberration - aberrazione
aberrational - aberrazionale[Adjective]
aberrations - aberrazioni
abet - favoreggiare[Verb]
abetment - favoreggiamento[Noun]
abets - favoreggia[Verb]
abetted - rendutosi complice[Verb]
abetted - avere favoreggiato[Verb]
abetter - favoreggiatore[Noun]
abetting - rendersi complice[Verb]
abetting - favoreggiando[Adjective]
abettor - complice[Noun]
abettor - favoreggiatore[Noun]
abeyance - sospensione temporanea
abeyant - giacente, sospendente[Noun]
abhor - detestare
abhor - aborrire[Verb]
abhorred - aborrito[Verb]
abhorred - avere aborrito
abhorrence - avversione
abhorrent - avverso
abhorrent - detestabile[Adjective]
abhorrently - odiosamente[Adverb]
abhorrently - detestabilmente[Adverb]


Slownik.biz - wszelkie prawa zastrzeżone. Slownik.biz nie odpowiada za poprawność tłumaczeń słów.